Bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển trong tình hình mới

15:06 12/12/2014
Ngày 12/12, Đảng ủy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong tình hình mới.

BĐBP được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao nhiệm vụ nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Với yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới đòi hỏi ngày càng cao và toàn diện, vì vậy việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/ĐU ngày 8/10/2009 của Đảng ủy BĐBP có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới.

Báo cáo kết quả qua 5 năm triển khai Nghị quyết 23 trực tuyến, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP nhấn mạnh: Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 23 gắn với quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến công tác bảo vệ, chủ quyền an ninh trên biển. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn lực lượng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị tổng kết 5 năm về nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của BĐBP trong tình hình mới.

Qua 5 năm triển khai đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển và ANTT trên khu vực biên giới biển…

Hội nghị được nghe báo cáo trực tuyến của hơn 10 đơn vị BCH BĐBP các tỉnh, về kết quả và những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết 23.

Trước tình hình trên các tuyến biên giới có những phức tạp mới, trong thời gian tới, BĐBP tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 23 của Đảng ủy BĐBP, chủ động chuẩn bị lực lương, phương tiện, xây dựng các phương án, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các đơn vị và địa phương làm tốt công tác tham mưu, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống đột xuất xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân.

Trần Hằng – Xuân Mai