Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII dự kiến có 71 người

06:43 07/10/2020
Chiều 6/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 13/10 tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô.


Theo ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đến nay, toàn bộ 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP Hà Nội đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt kết quả tốt và là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm của cả nước.

100% số nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Đối với công tác nhân sự Đại hội, có 3 điểm mới. Thứ nhất, về công tác chuẩn bị hồ sơ, thẩm định chính trị nội bộ, đánh giá hiện trạng cán bộ, Hà Nội làm rất kỹ, nhất là về kê khai tài sản, thu nhập, con em học tập nước ngoài và những vấn đề dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm để bảo đảm không đưa vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Thứ hai, Hà Nội thành lập các tổ công tác khảo sát nhân sự để giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp, qua đó phân loại đối tượng 1, đối tượng 2. Do vậy, từ 151 người dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP qua rà soát còn 75 người và tiếp tục thực hiện các quy trình để lựa chọn 34 người giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần đầu.

Thứ ba, hoàn thiện hồ sơ, khảo sát và triển khai quy trình 5 bước, Hà Nội đã thực hiện bài bản theo từng cấp dưới sự chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, rà soát, đánh giá hiện trạng, làm rõ các vấn đề đảng viên quan tâm, kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn. Cụ thể, tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 81 người, bầu tại Đại hội là 71 người (số dư 14,08%).

Nhân sự tái cử là 47/81 người (58,02%); Nhân sự lần đầu là 34/81 người (41,98%); Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 17 người. Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII là 13 người, trong đó có Chủ nhiệm và 4 Phó Chủ nhiệm.

C.Linh