Từ nghĩa trang liệt sỹ

13:26 12/08/2021

Nguyễn Thế Kiên

Mở trang lịch sử tảo tần
Lúa khoai giặc dã bao lần còn nguyên
Anh hùng nguồn mạch tổ tiên
Máu xương bồi đất trổ thiên sử vàng.

Nghe từ khoai lúa đồng làng
Rễ sâu mặn tới muôn vàn tử sinh|
Bốn ngàn năm một dải lành
Là non nước của thái bình hôm nay.

Sau bao nhiêu cuộc đắng cay
Đất quê lành lại tháng ngày dẻo thơm
Lặng trong tần tảo rạ rơm
Còn trăn trở những nguồn cơn hiện hình.

Mẹ ơi, đồng ruộng quê mình
Lúa khoai gánh cả chiến chinh, cơ hàn
Nước non sinh tử mấy lần
Vành khăn trận mạc thắt ngằn ngặt đau…

Khải hoàn đầu gáo, xương dâu
Hồn anh mộ gió, cốt đâu chưa về
Tiếng chuông loang tím chiều quê
Chị lùa tóc bạc tìm về tuổi xanh.

Gậy tre mòn ngõ chùa lành
Mẹ tìm con giữa lời kinh cuối chiều
Mõ chùa dẫn nhịp cầu siêu
Mắt nhòa sương vịn khóe chiều gọi con…