Tháng Sáu

Thứ Bảy, 22/07/2023, 10:07

Bạch Văn Tín

Bây giờ tháng sáu rồi em
Mưa như trút những nỗi niềm vào anh
Để thơ anh viết chẳng thành
Như thuyền sóng vỗ tròng trành giữa khơi

Một chiều tháng sáu em ơi
Mưa hay nước mắt của trời khóc thương?
Thương ai dãi nắng dầm sương
Bàn chân đã mỏi phố phường gió mưa

Về trường cũ, nhớ người xưa
Đâu rồi bảng phấn nhặt thưa tiếng thầy
Gốc xà cừ, thuở thơ ngây
Anh cùng em khắc thật dày giấc mơ

Em ơi tháng sáu bây giờ
Chẳng như thuở đó dại khờ thẹn nhau
Phượng hồng ép giữa vở nhàu
Những dòng nhật ký bạc màu tháng năm

Mình anh viết nốt bổng trầm
Bài thơ tháng sáu lặng thầm tặng em
Trang giấy cũ lệ ướt nhèm
Anh nghe trống điểm giữa miền thẳm xa.

.
.
.