Mơ Hồ

07:57 18/09/2021

Nguyễn Thanh Lâm

(Ghi lại lời của tri âm ở xa đang nói trong hồn)

Mình vừa nghĩ gì, nhớ gì
Bỗng nhiên tan loãng
Chỉ còn cảm giác chênh chao
Đành chờ trong im lặng
Miên man

Ngoài kia mùa thu đi rất khẽ
Lấp lánh bình minh mưa
Heo may vỗ cánh trong giác quan
Thoảng hương nhớ, hương buồn

Bảng lảng như gần như xa
Mùa thu ở trong ta mà như mộng
Suối nắng thu reo mơ hồ
Mơ hồ giọt đàn trời thánh thót

Mơ hồ ta vừa nghĩ gì, nhớ gì
Bỗng nhiên tan loãng
Chỉ còn cảm giác chênh chao
Miên man một mình với mùa thu

                                      Thu 2021