Dưới bóng trăng đêm

Thứ Sáu, 10/05/2024, 15:35

Phương Uyên

Trăng đêm
Một mình em đơn lẻ
Em tắm mình dưới bóng sáng của trăng

Trăng
Màu sen ấy
Giống em tắm đêm
Cánh trắng hay bàn tay em
Cánh mềm hay bàn chân em

Thương sen dưới trăng
Tự nhiên như em tắm

Em nở
Một mình trăng vắng
Có ai tới thương mình giống sen
Câu hỏi
Như lời yêu muộn.

.
.
.