#bạn tình đồng tính

Những cuộc ngã giá đau lòng trong thế giới đồng tính
07:05 21/09/2016
Lối sống hưởng thụ đã biến những gã trai quê, các chàng sinh viên trở thành “trai bao” cho những người đồng tính. Các cơ sở mát-xa, xông hơi trá hình chính là địa điểm để trai bao hành nghề và trượt dài trong cách kiếm tiền nhơ nhớp này...