#Tập đoàn Hương Việt

CLS. Trade: Đánh thức đam mê giảng dạy cho giới đào tạo
16:51 12/08/2019
Ngày 12-8, Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Việt (Tập đoàn Hương Việt) dưới sự bảo trợ thông tin của Báo Giáo Dục và Thời Đại đã tổ chức buổi Lễ ra mắt sản phẩm CLS. Trade – một sản phẩm công nghệ cung cấp nền tảng kinh doanh khóa học cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đào tạo.