#oài tảo xanh

Giấy lọc nước làm từ tảo
11:28 18/11/2019
Loại giấy lọc nước mới này được cấu tạo chủ yếu từ các sợi nano cellulose lấy từ loài tảo xanh Pithophora rất phổ biến trong môi trường nước ngọt ở Bangladesh, nuôi cấy tại Khoa Thực vật Botany Đại học Dhaka, sau đó mang đi xử lý và gửi đến Thụy Điển để làm ra giấy lọc.