#KTS Trần Văn Dũng

Xây Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa
16:23 22/12/2015
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, vào ngày 11-1-2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ đặt đá xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.