#Phó Tổng thống Roxana Baldetti

Tổng thống Guatemala bị tước quyền miễn trừ
08:17 08/09/2015
Ngày 1/9, với 158 phiếu thuận, Quốc hội Guatemala đã thông qua nghị quyết tước bỏ quyền miễn trừ của ông Otto Perez Molina, mở đường cho cuộc điều tra đối với Tổng thống vì nhà lãnh đạo này có liên quan đến đường dây tham nhũng thông qua các hoạt động trốn thuế cùng với cựu Phó Tổng thống Roxana Baldetti.