#nâng cao toàn diện năng lực

Tạo cơ sở pháp lý, nâng cao toàn diện năng lực, khả năng tác chiến cho Cảnh sát cơ động
08:05 18/06/2021
Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) là quy định cụ thể về các biện pháp công tác và việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của CSCĐ. Việc quy định cụ thể trong luật sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ giúp CSCĐ nâng cao toàn diện năng lực, khả năng tác chiến của CSCĐ, sẵn sàng cơ động giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.