#Hỏa hoạn thiêu rụi kho nệm mút cùng 2 xe ô tô và 4 xe máy