#đại án dầu khí

Lời khai đối nghịch của bị cáo Đinh La Thăng và bị cáo Trịnh Xuân Thanh
13:43 09/03/2021
Bị cáo Đinh La Thăng cho rằng “PVB không phải đơn vị thuộc hệ thống PVN nên tôi không thể chỉ đạo. PVB cũng không có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết của PVN. Tôi là Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ và Ban chỉ đạo này chỉ có trách nhiệm đôn đốc tiến độ, đặt ra các mốc thời gian để chủ đầu tư là PVB phấn đấu hoàn thành. PVN cũng không ép PVC phải tham gia đấu thầu và thực hiện dự án”...