#Gilbert Delahaye

10:14 10/12/2014
Vào chiều 12/12 tới đây, tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tổ chức triển lãm “Martine, một người bạn đến từ châu Âu” nhân dịp xuất bản tại Việt Nam bộ truyện tranh danh tiếng “Cô bé Mác-tin” bằng tiếng Việt.