#giả danh Công an lừa tiền

Giả danh Đại tá Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
01:59 13/03/2015
Trần Văn Nhứt giả danh Đại tá cùng với Bảy Cụt giả danh Trung tướng, Tổng cục II, Bộ Công an đến các tỉnh làm quen với cán bộ cao cấp của địa phương, qua đó, tiếp xúc với các doanh nghiệp “đánh bóng thương hiệu”, giới thiệu có khả năng “chạy” dự án, công trình rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…