#Ma Nai

Thủ lĩnh Ma Nai
07:00 08/01/2015
Đến thôn Ma Nai (xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) hỏi thăm về "nữ tướng" của dòng họ Pur Pur (dân tộc Raglai), chúng tôi được dân bản dắt tay đến tận nhà. Từ một "tội đồ" của bản làng, Pur Pur Thị Phốn đã tự gột rửa, làm trong sạch nhân cách, "vùng lên" trong cuộc đời mới, trở thành thủ lĩnh đi đầu trong lao động sản xuất và bảo vệ rừng xanh.