#sông Hà Thanh

Hoạt động rầm rộ, xử lý nhỏ giọt
08:14 05/05/2015
Do không được quy hoạch và quản lý, việc khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh một cách tùy tiện, bừa bãi đã tạo nên những hậu quả tai hại...