#hát dân ca

Trai - cốp cô Nha
08:37 19/06/2021
Còn nhớ những ngày đầu, khi tôi vừa mới chuyển ngành từ quân đoàn 26 về nhận công tác tại Ty Văn hoá Thông tin tỉnh Cao Bằng (những năm 80 của thế kỷ trước còn gọi là ty, chưa xê dịch thành sở như bây giờ). Dí nó! Tôi quên phắt cái tên người nói háp háp giọng vịt đực vào một bên tai: “Ở Cao Bằng chúng mình có “Nhạc viện Trai - cốp cô Nha” đấy!”. “Thật không?”. “Ông tưởng tôi nói đùa à!”.