#Phòng 9

Tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các công trình trọng điểm
09:55 12/01/2015
Đất nước ta đang hằng ngày "thay da đổi thịt", những công trình trọng điểm quốc gia đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi người dân Việt. Mấy ai biết rằng, trong mỗi công trình kiến trúc đồ sộ đó là sự âm thầm cống hiến của những người chiến sĩ Cảnh vệ, không lơ là mỗi phút giây…