#Cục BVTV

Phải “quản” được người nông dân đang phun gì lên nông sản
13:29 08/02/2015
Trong số 10 mặt hàng “xuất khẩu tỷ đô” của ngành nông nghiệp trong năm 2014, có đến 7 mặt hàng thuộc về lĩnh vực trồng trọt, đem lại kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp gần 31 tỷ USD. Con số này cho thấy, việc đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc về bảo vệ thực vật (BVTV) vừa có ý nghĩa đối với sức khỏe của người dân Việt Nam, đồng thời đem lại các giá trị gia tăng cho nông sản Việt trên chuỗi tiêu thụ toàn cầu.