#giãn cách xã hội hội

Huyện Lộc Ninh thực hiện giãn cách xã hội
15:20 03/07/2021
Theo đó, UBND huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) đã chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn huyện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 7 ngày, kể từ 12 giờ ngày 3/7/2021.