#dịch hạch thể phổi

Cảnh bảo nguy cơ dịch hạch có thể vào Việt Nam
16:00 26/12/2014
Mặc dù suốt 12 năm nay, Việt Nam chưa hề xuất hiện một ca bệnh dịch hạch nào nhưng tại những tỉnh phía Bắc nước ta, sát biên giới với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - là địa phương có sự giao lưu thương mại rộng rãi với nhiều vùng miền ở Việt Nam, đã từng xảy ra dịch hạch vào những năm 1990 -1999. Gần đây nhất, ngày 7/7/2014, tại tỉnh Cam Túc đã xuất hiện một ca dịch hạch thể phổi trên người - là thể bệnh gây tử vong hầu như 100%.