#quản lý vốn ngân sách

Vì sao tăng bội chi ngân sách?
07:59 22/07/2016
Báo cáo kết quả kiểm toán 2015 của Kiểm toán Nhà nước vừa gửi Quốc hội đã chỉ ra những nguyên nhân của việc tăng bội chi ngân sách. Rất nhiều những tồn tại về quản lý vốn ngân sách đã được chỉ ra, kiến nghị từ nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.