#Hội Nhà văn Việt Nam

COVID-19 tạo khoảng lặng cải thiện cho Ngày Thơ Việt Nam
12:08 01/03/2021
Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ngày Thơ Việt Nam vào Rằm tháng Giêng năm nay không được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đây là năm thứ hai, không gian thơ ở Văn Miếu và ở nhiều nơi khác không xuất hiện. Thế nhưng, ngẫm nghĩ cho thấu đáo, rõ ràng COVID-19 cũng tạo ra khoảng lặng cần thiết để cải thiện chất lượng Ngày Thơ Việt Nam.