#chợ bán lẻ

Quy hoạch chợ, vì sao chết yểu?
15:02 13/12/2014
Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết: Hiện tổng số chợ trên cả nước là 8.583 chợ, trong đó chợ bán buôn chỉ có khoảng 38, còn lại là chợ bán lẻ. Giá trị hàng hóa, dịch vụ qua chợ chiếm khoảng 40% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên cả nước. Trong số này, có khoảng 2.038 chợ vẫn tồn tại ở dạng lán tạm. Chợ đang là nguồn sống của khoảng 2 triệu người dân.