#đề án cơ cấu lại ngành du lịch

Phê duyệt đề án cơ cấu lại ngành du lịch Việt Nam
17:29 05/12/2018
Ngày 5-12, Thủ tướng Chính phủ đã ký văn bản thông qua đề án  cơ cấu lại ngành du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là đề án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam một cách bền vững trong thời gian tới.