#Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến

Phát triển hạ tầng đô thị và số phận của những cây xanh
14:44 15/12/2014
Sau đường Láng, đường Nguyễn Trãi… sẽ có những đường phố nào phải “hy sinh” những hàng cây xanh. Sự dùng dằng giữa việc giữ những hàng cây cổ tích và việc đầu tư các công trình hạ tầng đô thị đang là “bài toán” khó cho lãnh đạo TP Hà Nội.