#kiện cáo chung cư

Khó tìm lời giải tranh chấp chung cư
08:12 29/04/2016
Tranh chấp giữa chủ đầu tư ở các khu nhà chung cư với cư dân đang dần trở thành câu chuyện muôn thủa. Trước đây tranh chấp chung cư bùng nổ do chưa thành lập được các Ban Quản trị đại diện cho người dân. Thế nhưng, hiện nay khi hàng loạt các khu nhà đã có Ban Quản trị, những tranh chấp vẫn thường xuyên nổ ra và câu chuyện tranh chấp chung cư khó có thể đi đến hồi kết.