#tạp chí Forbes

Top 3 tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới
12:48 18/04/2021
Tạp chí Forbes của Mỹ chuyên về xếp hạng đã công bố danh sách các tỉ phú trên toàn cầu của năm 2020 vừa qua. Tổng cộng có 2.755 tỉ phú, trong đó là 3 tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới.