#Thù tức hàng xóm

Thù tức hàng xóm đốt ki ốt gây cháy chợ
23:34 18/12/2014
Do nghi ngờ vợ chồng anh chị Phan Văn Phương nói xấu mình, gây chia rẽ gia đình khiến vợ bỏ. Thù tức, Chiêu đã đi mua xăng cho vào chai nước C2, đợi đêm đến đổ xăng châm lửa đốt ki ốt bán hàng tạp hóa nhà anh chị Phương .