#tay ảnh không chuyên

Những tay ảnh không chuyên và thú săn... sương
14:08 18/01/2015
Không biết từ khi nào, ở thành phố sương mù này người ta đã hình thành một thú vui rất lạ: Thú săn… sương! Nghề bắt đầu từ những tay ảnh không chuyên nhưng nhiều đam mê và lắm tài hoa.