#phá đồ đạc

Dùng mã tấu phá cơ sở massage cho... bõ tức
09:59 08/03/2015
Tú thừa nhận mục đích đến cơ sở masasage để thư giãn gân cốt nhưng thấy đóng cửa. Do không được phục vụ, Tú bực tức nên quay về cầm mã tấu đến phá đồ đạc cho bõ tức.