#Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điện Biên: Có duy nhất 1 xã nông thôn mới
08:18 22/11/2016
Chiều 21-11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016.