#thơ trữ tình

Thu Bồn - Người đa đoan, mẫn cảm
09:18 29/04/2017
Đối với Thu Bồn, ông viết như một nhu cầu sống. Trường ca hay thơ trữ tình, tiểu thuyết hay truyện ngắn, tất cả đều do nhu cầu của đời sống, chính vì thế cảm xúc thơ ông lúc nào cũng tươi, cũng mới.
Gieo và gặt
08:47 09/02/2017
Khổng Tử từng dạy: "Nói là gieo, nghe là gặt". Trong số các nhà thơ, nhà văn mà tôi hay tiếp xúc, trong đó có Trần Ninh Hồ, tôi thường xuyên trong vai "kẻ gặt" và chợt thấy "vỡ" ra nhiều điều về thơ.