#khu vực kinh tế tư nhân

Nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân
08:37 31/05/2016
Ngày 30-5 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo "Khát vọng Việt Nam 2035: Vai trò của doanh nghiệp và yêu cầu hiện đại hóa thể chế.”