#tỷ lệ mạ băng

Có hay không chuyện doanh nghiệp “phá sản hàng loạt” vì một nghị định?
11:46 04/01/2015
Thông tin về việc lùi thời hạn thực hiện 2 tiêu chuẩn về độ ẩm và tỷ lệ mạ băng đến hết năm 2015 đang được dư luận, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cá tra philê quan tâm. Có phải những quy định này (trong Nghị định số 36/2014/NĐ-CP) sẽ khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa?