#nhiệm vụ nhiệm kỳ VII

Bế mạc Đại hội Hội Nhà văn TP HCM
08:25 18/06/2015
Trong hai ngày 16 và 17/6, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2015 – 2020) báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI; thảo luận thông qua điều lệ, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII và bầu Ban chấp hành mới.