#dây chuyền làm sách ẩu

Những cuốn sách "đầu độc" tâm hồn trẻ
09:00 09/04/2015
"Văn chương, âm nhạc là những thứ hàng hóa thuộc về tinh thần, cần sự hoàn thiện, hoàn mỹ. Sản phẩm tinh thần không thể loại hai, loại ba được. Đặc biệt là sách giáo khoa, sách cho trẻ em cần sự hoàn thiện, tiêu biểu nhất" -  thầy Nguyễn Hùng Vĩ- chuyên gia văn học dân gian trò chuyện với chúng tôi về những cuốn sách giáo khoa, truyện tranh gây phản cảm trong thời gian gần đây.