#du lịch có trách nhiệm

Kêu gọi người dân thực hành du lịch có trách nhiệm
10:07 20/09/2015
Bộ phận truyền thông của Dự án EU-ESRT (Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ), Tổng cục Du lịch cho biết, để hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới 27/9, Tổng cục Du lịch với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU- ESRT sẽ tổ chức lễ mít tinh, kỷ niệm vào ngày 26/9 tại Hà Nội.
Bảo tồn di sản với du lịch có trách nhiệm
08:01 06/04/2015
Đây là nội dung nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý du lịch, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu kinh tế du lịch, chuyên gia tại hội thảo “Du lịch có trách nhiệm và Di sản văn hóa” trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2015.