#Quy chế Tuyển sinh đại học

Để kỳ thi THPT không "rối như canh hẹ"?
20:05 03/11/2015
Kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ được cải tiến như thế nào để có thể khắc phục những bất cập, tồn tại của kỳ thi THPT quốc gia 2015 đang là vấn đề khiến toàn xã hội quan tâm...
Thí sinh nào được xét tuyển vào đại học, cao đẳng?
00:20 27/02/2015
Đối với các trường sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6 đối với hệ ĐH và 5,5 đối với hệ CĐ (theo thang điểm 10).