#triển lãm riêng

Trải nghiệm mới trong tranh Cao Ban Ban
09:44 25/12/2014
Từ ngày 23/12/2014 đến 2/1/2015, tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội) triển lãm trưng bày tranh của họa sỹ Cao Ban Ban. Đây là triển lãm riêng lần thứ 4 của ông.