#đi cai nghiện

Chuyện lạ ở nơi người dân góp tiền cho người nghiện đi cai
08:52 24/12/2017
Để người dân và các doanh nghiệp ủng hộ ý tưởng xã hội hóa công tác cai nghiện, Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an huyện Yên Mỹ đã đến từng gia đình, gặp các doanh nghiệp rồi phân tích cho người dân thấy được tác hại của ma túy... 
11:02 04/01/2015
Theo Quyết định số 7144/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, việc xác định tình trạng nghiện đối với người đã có trong danh sách quản lý người nghiện của địa phương (đã bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy) hoặc đã đi cai nghiện dưới mọi hình thức (có văn bản hoặc hồ sơ lưu giữ ở các cơ quan chức năng, hồ sơ chưa quá 3 năm) và có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy thì xác định ngay là người nghiện ma túy.