#Nghị định 61/2000/NĐ-CP

Công chức được Tòa án cho hưởng án treo có bị kỷ luật buộc thôi việc không?
08:05 16/11/2015
Hỏi: Anh trai tôi là công chức, đã bị Tòa án tuyên phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nhưng được Tòa án cho hưởng án treo và không bị tuyên hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Xin hỏi Quý báo, anh trai tôi có bị buộc thôi việc sau khi có bản án của Tòa án không? (Phạm Văn Lượng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)