#Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
20:23 24/03/2016
Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ Xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Biểu quyết thông qua nhân sự bổ sung một số trường hợp "đặc biệt"
19:09 13/01/2016
Chiều 13-1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị. CAND online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. 
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
19:01 13/01/2016
Chiều 13-1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị (xem toàn văn trên số báo này).
Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
17:58 11/01/2016
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc sáng 11/01/2016, tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.
Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững
20:55 21/12/2015
Chiều 21- 12 , Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
08:29 10/10/2015
Sáng 9/10/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đại hội VI đến trước Đại hội XII và đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt khóa XII từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa XI. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.
Phát huy tinh thần dân chủ
08:09 28/09/2015
Góp ý về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiều ý kiến cho rằng cần tránh việc dân chủ hình thức, vì thực tế hiện nay vẫn có những mảng công việc còn biểu hiện dân chủ hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa thực hiện một cách có hiệu quả.
Đảng ta hơn bao giờ hết phải thật sự vững vàng, giữ được bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó máu thịt với nhân dân
23:02 07/05/2015
Chiều 7/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.
Xây dựng Ban Chấp hành Trung ương là công việc có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước (*)
08:54 05/05/2015
Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Báo CAND xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị.
>> Thông cáo báo chí về phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
23:56 08/04/2015
Sáng 8/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong Đảng bộ Tổng cục. Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị.
Thông báo Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
21:58 12/01/2015
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 đến ngày 12/1/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ mười để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XII của Ðảng; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; và một số vấn đề quan trọng khác.
>> Chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI
17:41 05/01/2015
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 5/1/2015 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu: