#Hội Khai Trí Tiến Đức

Giai thoại ly kỳ về nhà khoa học Lưu Văn Lang
15:45 19/12/2014
Năm 1904, người dân ở làng Tân Phú Đông, tỉnh lỵ Sa Đéc (nay là TP Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp) chứng kiến lễ vinh quy bái tổ của chàng trai 24 tuổi tên Lưu Văn Lang, tốt nghiệp Bác vật ngành kỹ nghệ vật lý cầu đường. Thời điểm đó Lưu Văn Lang là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp chuyên ngành này nên đích thân viên Toàn quyền Đông Dương là Paul Doumer về tận làng Tân Phú Đông đọc diễn văn khai mạc.