#trộm tiền của chủ

Vờ mua hàng để trộm tiền của chủ
17:44 02/04/2015
Thấy chủ cửa hàng đang mải tìm quần áo cho khách, Hường liền mở tủ lấy trộm chiếc túi xách da màu đen, bên trong có 5,9 triệu đồng.