#Tiến sĩ Federico Mayor

Chiếc chìa khóa vàng của mọi quốc gia
06:38 21/10/2015
Nhận được thư trao đổi của chị, tôi rất mừng. Nhưng bàn về văn hóa nghĩa là chúng ta đang tự làm khó mình, bởi đó là khái niệm rất rộng, đã có hàng trăm ngàn định nghĩa mà đâu đã dừng. Tôi đồng ý với chị rằng trong vô số định nghĩa ấy, định nghĩa của Tiến sĩ Federico Mayor – nguyên Tổng Thư kí UNESCO là đáng để tâm nhất.