#điện thoại hotline

08:02 14/12/2014
Theo Đề án “Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội” do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa mới ban hành, số điện thoại hotline 04.38445566 sẽ được sử dụng để tiếp nhận thông tin về tất cả các loại sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật của các ngành từ điện, nước, cấp thoát nước, viễn thông... để kịp thời có biện pháp xử lý, khắc phục sự cố.