#hệ thống văn bằng

Cử nhân sẽ chỉ được nhận lương như lao động phổ thông
08:51 24/12/2015
Khung trình độ quốc gia - một trong những chìa khóa quan trọng để nguồn nhân lực Việt Nam có thể hội nhập với thế giới nói chung, cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng - vẫn đang trong quá trình “thai nghén”. Sự chậm trễ này khiến nhiều chuyên gia lo ngại, sinh viên Việt Nam ra trường sẽ chịu nhiều thiệt thòi.